Author:
Judit Farkas University of Pécs

Search for other papers by Judit Farkas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Although the ecovillage-movement is a relatively new phenomenon (it was first formalised in the 1990s), the initiatives, which aim to integrate, do have a much longer history. The author of this article has been studying ecovillages since 2008. As a cultural anthropologist, her focus lies in the socio-cultural dimensions of the ecovillage-movement. In the present paper the history and roots of the movement are covered by positioning eco-villages within both the history of the broader environmental movement and that of intentional communities; the international and Hungarian history of the ecovillage-movement is presented; and, last but not least, an interpretation is given of the Hungarian ecovillages in the context of rural migration processes. The picture drawn up here is not intended to be an exhaustive one, since the ecovillage-phenomenon can be presented from numerous different perspectives. Yet, the paper clearly demonstrates the multiple embeddedness of the movement, and provides an insight into the aspirations of ecovillage inhabitants and the current functioning of ecovillages.

 • Bates, Albert 2003 Ecovillage Roots (and Branches). Communities Magazine 117. http://gen.ecovillage.org/iservices/publications/articles/CM117RootsandBranches.pdf (Accessed August 27, 2014.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blouin, Michael 2007 The Urban Ecovillage Experiment. The Stories of Six Communities that Hoped Change the World. BA thesis. California: Pomona College.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsos, Béla 2016 Az új Gyűrűfű. Az ökofalu koncepciója és helye a fenntartható település- és vidékfejlesztésben [The New Gyűrűfű. The Ecovillage Concept and Its Place in the Sustainable Settlement Development]. Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Castells, Manuel 1997 The Power of Identity. Oxford, UK: Blackwell.

 • Enyedy, György 1980 Falvaink sorsa [The Destiny of Our Villages]. Budapest: Magvető Kiadó.

 • Farkas, Judit 2009 „Meghalt Gyűrűfű – éljen Gyűrűfű.” Egy jelképpé vált falu-történet (újra) hasznosítása [“Gyűrűfű is Dead, Long Live New Gyűrűfű!” (Re)-Using of a Symbolic Village-Story]. Tabula 12 (1):7594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas, Judit 2012 „Mindenek anyját énekelem, Gaiát, a szilárdat.” Vallás, hit és spiritualitás a magyar ökofalvakban [“I Chant the Mother of All, Gaia, the Solid.” Religion, Faith and Spirituality in the Hungarian Eco-Villages]. In Barna, GáborPovedák, Kinga (eds) Vallás, közösség, identitás [Religion, Community, Identity], 279293. Szeged: SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas, Judit 2014 „Túl a puszta megértésen.” Újpogányság és a magyar ökofalvak [“Beyond Pure Understanding.” New Paganism and Hungarian Eco-Villages]. In Povedák, IstvánSzilárdi, Réka (eds) Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése [Shamans on Top of Shamans. A Multi-Disciplinary Analysis of Contemporary Paganism], 97114. Szeged: MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport — SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Felcser, Hanna 2010 Egy jógi a vasfüggöny mögött [A Yogi Behind the Iron Curtain]. Budapest: Etalon Film Kft.

 • Gilman, DianeGilman, Robert 1991 Ecovillages and Sustainable Communities. A Report for Gaia Trust by Context Institute. Context Institute.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guha, Ramachandra 2000 Environmentalism. A Global History. New York: Longman.

 • Hári, Beáta 2008 Magyarországi ökofalvak fenntarthatósági jellemzése és értékelése, továbbá területfejlesztési szempontú vizsgálatuk [Sustainability Characterisation and Evaluation of Hungarian Eco-Villages and their Assessment from the Spatial Development Aspects]. Thesis. Budapest: ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Társadalom-és Gazdaságföldrajzi Tanszék. http://okovolgy.hu/wp-content/uploads/okofalu_szakdolgozat_hari_beata.pdf (Accessed August 27, 2014.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Homer-Dixon, Thomas F. 1999 Environment, Scarcity, and Violence. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 • Illés, ZoltánMedgyesi, Balázs 1998 A környezet- és természetvédelmi mozgalom szerepe a rendszerváltásban [The Role of the Environmental and Conservation Movement in the Political Transition]. In Schmidt, MáriaTóth, György László (eds) Janus-arcú rendszerváltás [Janus-Faced Transition], 136157. Budapest: Kairosz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jackson, HildurSvensson, Karen (eds) 2002 Ecovillage Living. Restoring the Earth and Her People. Foxhole, Dartington, Devon — Holte, Denmark: Gaia Trust — Green Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Litfin, Karen 2011 A Whole New Way of Life. Ecovillages and the Revitalization of Deep Community. In De Young, RayPrincen, Thomas (eds) Localization. A Transition Reader Adapting to a World with Less Material, More Time, 129140. MIT Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kilián, Imre 2004 Álom és valóság. Az ökofalu-mozgalom az első évtized végén [Dream and Reality. Eco-Village Movement at the End of the First Decade]. Gyűrűfű: Manuscript.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kilián, Imre 2006 Ökofalvak: lombikba zárt fenntarthatóság [Eco-Villages. Sustainability in a Test Tube]. In Kiss, TiborSomogyvári, Márta (eds) Fenntartható fejlődés a gyakorlatban [Sustainable Development in Practice], 5059. Pécs: Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyesület.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kilián, Imre 2014 Felnőttkorba érve [Growing Up]. Gyűrűfű: Manuscript.

 • Kovács, Katalin 2003 Vidéki kaleidoszkóp: eltérő esélyek, eltérő remények az uniós csatlakozás előtti falusi Magyarországon [Country Caleidoscope. Different Chances, Different Hopes in Rural Hungary before Accession to the EU]. In Kovács, Teréz (ed) A vidék Magyarország az EU-csatlakozás előtt [Rural Hungary before the EU Accession], 5366. Pécs: MTA RKK — MRTT.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladányi, JánosSzelényi, Iván 2004 A kirekesztettség változó formái [Various Forms of Being Excluded]. Budapest: Napvilág.

 • McCamant, KhatrynDurret, Charles 2011 Creating Cohousing. Building Sustainable Communities. Canada: New Society Publishers.

 • Meijering, Louise 2006 Making a Place of Their Own. Rural Intentional Communities in Northwest Europe. Utrecht — Groningen: Royal Dutch Geographical Society — University of Groningen, Faculty of Spatial Sciences. http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/rw/2006/l.meijering/?pLanguage=en&pFullItemRecord=ON (Accessed August 26, 2014.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mód, László 2007 „Kihaló faluból – üdülőfalu.” Gazdasági-társadalmi változások egy déldunántúli kistelepülésen (1970–2005) [“A Vanishing Village Turns into a Holiday Resort.” Social-Economic Changes in a Small South-Transdanubian Settlement (1970–2005)]. In Szarvas, Zsuzsanna (ed) Migráció és turizmus [Migration and Tourism], 111142. Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Persányi, Miklós 1993 Red Pollution, Green Evolution, Revolution in Hungary. Environmentalists and Societal Transition. In Jancar-Webster, Barbara (ed) Environmental Action in Eastern Europe, Responses to Crisis. 134157. London: M. E. Sharpe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pickerill, JennyChatterton, Paul 2006 Notes Towards Autonomous Geographie. Creation, Resistance and Self-Management as Survival Tactics. Progress in Human Geography 30(6):730746.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pulay, Gergő 2002 “Leköltöztem vidékre …” [“Moved to the Country…”] In Fejős, ZoltánSzijártó, Zsolt (eds) Egy tér alakváltozásai. Esettanulmányok a Kálimedencéből [Changing Shapes in Space. Case Studies from the Káli-Basin], 4054. Budapest: Néprajzi Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stanners, DavidBourdeau, Philippe (eds) 1995 Europe’s Environment. The Dobríš Assessment. Copenhagen: European Environmental Agency.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szijártó, Zsolt 2000 A turizmus mint menedék. Képek, elképzelések a Káli-medencében [Tourism as an Asylum. Images, Concepts in the Káli-Basin]. In Fejős, ZoltánSzijártó, Zsolt (ed) Turizmus és kommunikáció [Tourism and Communication], 722. Budapest — Pécs: Néprajzi Múzeum — PTE Kommunikáció Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szijártó, Zsolt 2002 Turizmus és regionalizmus a Káli medencében. Egy kutatás tapasztalatai [Tourism and Regionalism in the Káli-basin. Lessons from a Research Project]. In Fejős, ZoltánSzijártó, Zsolt (eds) Egy tér alakváltozásai. Esettanulmányok a Káli-medencéből [Changing Shapes in Space. Case Studies from the Káli-basin], 721. Budapest: Néprajzi Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szijártó, Zsolt 2007 Tér, kultúra, kommunikáció [Space, Culture, Communication]. In: Kovács, Éva (ed) Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet [Community Study. Methodological Workbook], 160175. Budapest — Pécs: Néprajzi Múzeum, PTE–BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szirmai, Viktória 1991 Ökológiai társadalmi mozgalmaink [Our Ecological Social Movements]. Valóság 34 (10):3442.

 • Szirmai, Viktória 1997 Protection of the Environment and the Position of Green Movements in Hungary. In Lánd-Pickvance, KatyNick Manning, NickPickvance, Chris (eds) Environmental and Housing Movements. Grassroots Experience in Hungary, Russia and Estonia, 2388. Aldershot, UK — Brookfield, USA: Avebury.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylor, Bron (ed) 1995 Ecological Resistance Movements. The Global Emergence of Radical and Popular Environmentalism. New York: State University of New York Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylor, Nigel 2000 Eco-Villages. Dream and Reality. In Barton, Hugh (ed) Sustainable Communities. The Potential of Eco-Neighbourhoods, 1928. London: Earthscan Ltd.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylor, Mary 2011 The Politics of Culture. Folk Critique and Transformation of the State in Hungary. Proquest: Umi Dissertation Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vági, Gábor 1991 „A reformideológia szelleme” és az aprófalvak [“The Spirit of Reform Ideology” and Small Villages]. In Vági, Gábor Magunk, uraim: válogatott írások településekről, tanácsokról, önkormányzatokról [On Our Own, Gentlemen. Selected Writings on Settlements, Councils and Municipalities], 63121. Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Virág, Tünde 2007 Migrációs folyamatok az aprófalvakban [Migration Trends in Small Villages]. In Kovács, Éva (ed) Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet [Community Study. Methodological Workbook], 134146. Budapest — Pécs: Néprajzi Múzeum — PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zablocki, Benjamin David 1980 Alienation and Charisma. A Study of Contemporary American Communes. New York: The Free Press.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts
 • CABELLS Journalytics

 

2023  
Scopus  
CiteScore 0.6
CiteScore rank Q2 (Music)
SNIP 0.369
Scimago  
SJR index 0.164
SJR Q rank Q2

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 632 EUR / 696 USD
Print + online subscription: 718 EUR / 790 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)