Author:
WOJCIECH WŁOSKOWICZ Institute of the Polish Language, Polish Academy of Sciences, al. Mickiewicza 31, PL-31-120 Kraków

Search for other papers by WOJCIECH WŁOSKOWICZ in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Abstract

The paper discusses the influence of the Habsburg topographic surveys and cartography on the toponymic landscape of the former crown land of Galicia. Publicly available maps have had a great impact on the geographical names used both by locals and non-locals. The Habsburg toponymic policy was characterized by non-Germanisation of already existing Galician toponyms. The Habsburg toponymic heritage is therefore of double nature: 1) forms of toponyms popularized by Austro-Hungarian maps (especially by Spezialkarte) influenced a wide toponymic usus as well as the toponymy of the later maps (especially interwar-Polish military maps) – these popularized forms may have differed from the names used by the local communities, which could have been caused by a surveyor’s mistake; 2) the topographic and cartographic materials produced by the Austro-Hungarian institutions are a valuable source for toponomastic research. In the paper, the Austro-Hungarian and interwar-Polish topographic manuals are analysed. These documents defined the way a surveyor had to collect and process geographical names. The examples and possible causes of some Polonized forms occurring in Spezialkarte are discussed. Next, the influence of the Austrian maps on the toponymy of Polish maps is explained. Finally, hilarious examples of cartographic name-copying are given.

 • AN 1894 =

  Anhang A zur Instruction für die militärische Landesaufnahme. II. Technischer Theil. Wien, 1894.

 • BukowskiJaneczek 2013 =

  Bukowski Waldemar , Janeczek Andrzej: Mapa józefińska Galicji (1779–1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego. Studia Geohistorica 1 (2013): 91112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czarnota 1930 =

  Czarnota Tadeusz : Polski Przegląd Kartograficzny. T. 1–2. Wiadomości Służby Geograficznej 1930/1: 99107.

 • Faluszczak 2011 =

  Faluszczak F. P. Kartografia Galicji Wschodniej. Rzeszów, 2011.

 • Gąsiorowski 1934 =

  Gąsiorowski Henryk : Karpaty Wschodnie jako teren walk legjonowych w świeżych publikacjach. Wierchy 12 (1934): 133140.

 • Hofstätter 1989 =

  Hofstätter Ernst : Beiträge zur Geschichte der österreichischen Landesaufnahmen. Ein Überblick der topographischen Aufnahmeverfahren, deren Ursprünge, ihrer Entwicklungen und Organisationsformen der vier österreichischen Landesaufnahmen. Bd. 1–2. Wien, 1989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hrabec 1950 =

  Hrabec Stefan : Nazwy geograficzne Huculszczyzny. Kraków, 1950.

 • IN 1875 =

  Instruction für die militärische Landesaufnahme (Militärmappirung). II. Theil. Wien, 1875.

 • IN 1887 =

  Instruction für die militärische Landesaufnahme (Militär-Mappirung und Reambulierung). II. Technischer Theil. Wien, 1887.

 • IN 1903 =

  Instruction für die militärische Landesaufnahme. II. Technischer Theil. Wien, 1903.

 • IN 1925 =

  Instrukcja topograficzna. Część II techniczna. Warszawa, 1925.

 • IN 1936 =

  Instrukcja topograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego. Część III. Zdjęcie stolikowe. Warszawa, 1936.

 • Jordan 2014 =

  Jordan Peter : Das Wiener Militärgeographische Institut und seine Bedeutung für die Kartographie in Ostmittel- und Südosteuropa. In: 250 Jahre Landesaufnahme. Festschrift. Wien, 2014. 5173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Konias 2000 =

  Konias Andrzej : Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku. Katowice, 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kontny 1936 =

  Kontny Piotr : A więc… Czarna Góra? Niema szczytu „Rozśpiewanego“ ani nawet „Popa Iwana“. Jest nazwa, którą zna tradycja! Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 kwietnia 1936. 2021.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krukar 1992 =

  Krukar Wojciech : Wybrane nazwy topograficzne na mapach Łemkowszczyzny Wschodniej. Magury ’92. Warszawa, 1992. 3449.

 • Krukar 2016 =

  Krukar Wojciech : Nazwy terenowe. In: Wolski Jacek (Hrsg.): Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. T. 2. Warszawa, 2016. 271345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mrózek 1990 =

  Mrózek Robert : System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku. Katowice, 1990.

 • Romanow 1929 =

  Romanow Wiktor : Organizacja prac nad ustaleniem nazw miejscowości w Polsce. Wiadomości Służby Geograficznej 1929/3–4: 130139.

 • Rymut 1987 =

  Rymut Kazimierz : Nazwy miast Polski. Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź, 1987.

 • Styś 1932 =

  Styś Wincenty : Metryki gruntowe józefińskie i franciszkańskie jako źródła do historji gospodarczej galicji. In: Bujak Franciszek, Rutkowski Jan (Hrsg.): Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. T. 2. Lwów, 1932. 5792.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turkawski 1880 =

  Turkawski M. A. Wspomnienia Czarnohory. Warszawa, 1880.

 • Włoskowicz 2015a =

  Włoskowicz Wojciech : Toponomastyczna praca topografa w Austro-Węgrzech i w II Rzeczypospolitej. Prace Językoznawcze 2015/3: 137153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Włoskowicz 2015b =

  Włoskowicz Wojciech : Labels on the maps of the Third Military Survey of Austria–Hungary and on the survey maps of the Military Geographical Institute (Wojskowy Instytut Geograficzny) in Warsaw in the light of survey manuals. Polish Cartographical Review 47 (2015): 3143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Włoskowicz 2015c =

  Włoskowicz Wojciech : Toponimia Huculszczyzny na austro-węgierskich i polskich mapach topograficznych (od poł. XIX w. do 1939 roku). In: Valentová Iveta (Hrsg.): 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava, 28–30. apríla 2014. Bratislava, 2015. 298307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolski 2000 =

  Wolski Jacek : Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego wykorzystanie w pracach urzędowych i badaniach naukowych. Polski Przegląd Kartograficzny 32 (2000): 199212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolski 2016 =

  Wolski Jacek : Kartografia topograficzna Bojkowszczyzny Zachodniej (1772–1939). In: Wolski Jacek (Hrsg.): Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. T. 1. Warszawa, 2016. 107174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zabrocki 1968 =

  Zabrocki Ludwik : Zasięgi wewnętrznego językowego magazynowania nazw jednostkowych. In: Hrabec S. et al. (Hrsg.) Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1968. 416424.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zagreb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prague)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lviv)
 • István FRIED (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Kraków)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Mihály KOCSIS (Szeged)
 • Michael MOSER (Vienna–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Vienna)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Skopje)
 • Ivana TARANENKOVÁ (Bratislava)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moscow)
 • István VIG (Budapest)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minsk)
 • András ZOLTÁN (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • CABELLS Journalytics
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.1
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
History 1535/1599 (4th PCTL)
Cultural Studies 1161/1203 (3rd PCTL)
Linguistics and Language 1046/1078 (2nd PCTL)
Scopus
SNIP
0.000

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,1
Scopus
CIte Score Rank
History 1273/1499 (Q4)
Language and Linguistics 856/968 (Q4)
Linguistics and Language 916/1032 (Q4)
Cultural Studies 1011/1127 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 556 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 638 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 2 0 0
Oct 2023 0 1 0
Nov 2023 2 7 0
Dec 2023 14 1 0
Jan 2024 8 3 0
Feb 2024 2 1 1
Mar 2024 0 0 0