Author:
Krisztina Sebestyén Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by Krisztina Sebestyén in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access
 • 1

  16/2000. (II. 11.) Korm. rendelet az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 • 2

  106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 • 3

  Bassola, P. (1995) Deutsch in Ungarn in Geschichte und Gegenwart. Heidelberg, Groos.

 • 4

  Bindorffer Gy. – Dóczé N. – Kállai E. (2010) A magyarországi nemzeti közösségek történelme és jelene. In: Gyulavári T. – Kállai E. (eds) A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest, Országgyűlési Biztos Hivatala. pp. 49–143.

 • 5

  Csapó B. – Molnár Gy. – Kinyó L. (2009) A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra, 19/3–4. pp. 3–13.

 • 6

  Csécsiné Máriás E. – Könyvesi T. – Kozma-Lukács J. & Tuska Zs. (2008) Oktatás-statisztikai évkönyv 2007/2008. Budapest, Oktatási és Kulturális Minisztérium.

 • 7

  Csécsiné Máriás E. – Hagymássy T. – Könyvesi T. & Tuska Zs. (2010) Oktatás-statisztikai évkönyv 2009/2010. Budapest, Nemzeti Erőforrás Minisztérium.

 • 8

  Csécsiné Máriás E. – Hagymássy T. – Könyvesi T. (2015) Statisztikai tájékoztató. Oktatási évkönyv 2013/2014. Budapest, Emberi Erőforrások Minisztériuma.

 • 9

  Eduline (2010) Hogyan változik a pontszámítás 2011-től?http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2010/12/15/20101214_pontszamitas_2011_felveteli [Letöltve: 2016. 03. 13.]

 • 10

  Eduline (2016) A diákok felének küzdelmes lesz egyetemre bejutnia 2020-tól. http://eduline.hu/kozoktatas/2016/3/4/A_diakok_felenek_kuzdelmes_lesz_egyetemre_j_C2577G [Letöltve: 2016. 09. 04.]

 • 11

  Einhorn Á. (2000) Idegennyelv-tanítás a szakképző iskolákban. Educatio, 9/4. pp. 691–700.

 • 12

  Einhorn Á. (2007) Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja. In: Vágó I. (ed.) Fókuszban a nyelvtanulás. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 73–105.

 • 13

  Élő idegen nyelv vizsgakövetelmények (2016). http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vk_2017.pdf [Letöltve: 2016. 09. 03.]

 • 14

  Felvi (2011) Változnak a felvételi szabályok. http://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/Alapkepzesben/valtozasok2012 [Letöltve: 2016. 05. 18.]

 • 15

  Garami E. (2003) Régiók és iskolák. A középfokú oktatás iránti kereslet és kínálat területi különbségei. In: Nagy M. (ed.) Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezred Magyarországán. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. pp. 33–70.

 • 16

  Hegedűs R. (2016) Számok – arányok – mintázatok a felsőoktatásba felvett hátrányos helyzetűek esetében. Modern Geográfia, 10/3. pp. 1–14.

 • 17

  Kétszintű érettségi eredmények (2016) https://www.ketszintu.hu/publicstat.php [Letöltve: 2016. 03. 14.]

 • 18

  Közös Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés (2002). Pilisborosjenő: Pedagógusképzési Módszertani és Információs Központ. http://www.nyak.hu/nyat/doc/KER_2002/KER_2002.ZIP [Letöltve: 2014. 01. 10.]

 • 19

  Sebestyén K. (2014) Miről olvasunk a sorok között? A május-júniusi német nyelvi, emelt szintű, jeles érettsegi vizsgák eredményeinek elemzése 2006–2013. In: Csiszár I. – Kőmíves P. M. (eds) Tavaszi Szél / Spring Wind 2014 Konferenciakötet. IV. kötet: Szociológia és multidiszciplináris társadalomtudomány, pszichológia és neveléstudomány, hittudomány. Debrecen, Doktoranduszok Országos Szövetsége. pp. 403–410.

 • 20

  Sebestyén K. (2016) Nyelvvizsgákkal rendelkezők a különböző képzési területeken a hallgatói társadalmi háttér tükrében. In: Pusztai G. – Ceglédi T. – Bocsi V. (eds) A felsőoktatás (hozzáadott) értéke. Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Nagyvárad, Budapest: Partium Press, Új Mandátum Könyvkiadó. pp. 234–247.

 • 21

  Szépe Gy. (2000) Nyelvészeti és nyelvpolitikai megjegyzések. Educatio, 9/4. pp. 639–650.

 • 22

  Takács G. (2013) A német nemzetiségi oktatás rendszere napjainkban. Neveléstudomány: Oktatás – Kutatás – Innováció, 1/2. pp. 76–89.

 • 23

  Tóth Á. – Vékás J. (2014) Nemzetiségek Magyarországon 2001–2011. Etnodemográfiai folyamatok a népszámlálások tükrében. Kisebbségkutatás, 23/3. pp. 36–72.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 1 0 0
May 2023 1 0 0
Jun 2023 3 0 0
Jul 2023 4 0 0
Aug 2023 7 0 0
Sep 2023 0 0 0
Oct 2023 0 0 0