Authors:
Brigitta Munkácsi Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék Debrecen

Search for other papers by Brigitta Munkácsi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Beáta Erika Nagy Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék Debrecen

Search for other papers by Beáta Erika Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Bevezetés: Az egészségi állapot kapcsolata a megküzdési stratégiákkal (coping), illetve az érzelmi intelligenciával, nemzetközileg széles körben kutatott, azonban erdélyi és magyarországi serdülőkkel végzett összehasonlító vizsgálati adatok a szakirodalomban nem állnak rendelkezésre. Célkitűzés: Serdülők egészségindikátorainak, érzelmi intelligenciájának és megküzdési stratégiáinak elemzése és e tényezőknek az egészségi állapottal való összefüggéseinek vizsgálata egy nemzetközi kutatás keretében. Módszer: A szerzők 390, 13–19 éves debreceni és érmihályfalvi serdülő egészségi állapotát, megküzdési stratégiáit és érzelmi intelligenciáját vizsgálták. Eredmények: A stresszhelyzetben alkalmazott adaptív (azaz problémafókuszú) megküzdési mechanizmusok alacsonyabb depresszióértékkel, valamint jobb pszichés közérzettel jártak együtt, mint a maladaptívak (úgymint emóciókiürítés, önbüntetés, figyelemelterelés). A magasabb érzelmi intelligenciával rendelkező serdülők alacsonyabb depressziószinttel és jobb pszichés közérzettel rendelkeztek, mint társaik. Következtetések: Komoly prevenciós és intervenciós népegészségügyi program lehet a minél fiatalabb életkorban intézményileg elindított érzelmi intelligencia és coping készségfejlesztés. Ez primer prevenciós szinten megalapozza a fiataloknál az egészségtudatos szemlélet kialakulását és a személyiségfejlesztő hatást. Orv. Hetil., 2014, 155(34), 1353–1360.

 • Rogol, A. D., Roemmich, J. N., Clark, P. A.: Growth at puberty. J. Adolesc. Health, 2002, 31(6 Suppl.), 192–200.

 • Pikó, B. (ed.): Youth, harmful addictions and health in modern culture. [Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban.] L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2005. [Hungarian]

 • Pikó, B., Barabás, K., Markos, J.: Health risk behaviour of a medical student population. Report on a pilot study. J. R. Soc. Health, 1996, 116(2), 97–100.

 • Pikó, B.: Health-awareness in adolescence. [Egészségtudatosság serdülőkorban.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • Krieger, N., Zierler, S.: What explains the public’s health? – a call for epidemiologic theory. Epidemiology, 1996, 7(1), 107–109.

 • Pikó, B.: Gender differences and similarities in adolescent’s way of coping. Psychological Record, 2001, 51(2), 223–235.

 • Tringer, I.: Coping mechanism. In: Kállai J., Varga J., Oláh, A. (eds.): Health psychology in the practice. [Megküzdés (coping). In: Kállai, J., Varga, J., Oláh, A. (szerk.): Egészségpszichológia a gyakorlatban.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2007. [Hungarian]

 • Oláh, A.: Emotions, coping and optimal experience. [Érzelmek, megküzdés és optimális élmény.] Trefort Kiadó, Budapest, 2005. [Hungarian]

 • Hutchinson, S. L., Baldwin, C. K., Oh, S.: Adolescent coping: Exploring adolescents’ leisure-based responses to stress. Leisure Sciences, 2006, 28(2), 115–131.

 • Compas, B. E., Connor-Smith, J. K., Saltzman, H., et al.: Coping with stress during childhood and adolescence: Problems, progress, and potential in theory and research. Psychol. Bull., 2001, 127(1), 87–127.

 • Pikó, B., Keresztes, N.: Adolescent health behavior in the light of two social coping mechanisms. [Serdülők egészségmagatartása két szociális megküzdési (coping) mechanizmus tükrében.] Magy. Pszichol. Szle, 2007, 62(2), 203–214. [Hungarian]

 • Margitics, F., Pauwlik, Zs.: Depression and coping mechanism in the case of adolescents. [Depresszió és megküzdés serdülőknél.] Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2007. [Hungarian]

 • Li, C. E., DiGiuseppe, R., Froh, J.: The roles of sex, gender and coping in adolescent depression. Adolescence, 2006, 41(163), 409–415.

 • Aflakseir, A.: The role of social support and coping strategies on mental health of a group of Iranian disabled war veterans. Iran. J. Psychiatry, 2010, 5(3), 102–107.

 • Repetti, R. L., Taylor, S. E., Seeman, T. E.: Risky families: family social environments and the mental and physical health of offspring. Psychol. Bull., 2002, 128(2), 330–366.

 • Ireland, J. L., Boustead, R., Ireland, C. A.: Coping style and psychological health among adolescent prisoners: a study of young and juvenile offenders. J. Adolesc., 2005, 28(3), 411–423.

 • Taylor, S. E., Stanton, A. L.: Coping resources, coping processes, and mental health. Annu. Rev. Clin. Psychol., 2007, 3, 377–401.

 • Sadaghiani, N. S., Sorkhab, M. S.: The comparison of coping styles in depressed, anxious, under stress individuals and the normal ones. Procedia Soc. Behav. Sci., 2013, 89(9), 615–620.

 • Swan, G. E., Carmelli, D., Dame, A., et al.: The rationality/emotional defensiveness scale – II. Convergent and discriminant correlational analysis in males and females with and without cancer. J. Psychosom. Res., 1992, 36(4), 349–359.

 • Lazarus, R. S.: Emotion and adaptation. Oxford University Press, New York, 1991.

 • Petrides, K. V., Pérez-González, J. C., Furnham, A.: On the criterion and incremental validity of trait emotional intelligence. Cognit. Emot., 2007, 21(1), 26–55.

 • Mikolajczak, M., Petrides, K. V., Hurry, J.: Adolescents choosing self-harm as an emotion regulation strategy: The protective role of trait emotional intelligence. Br. J. Clin. Psychol., 2009, 48(Pt 2), 181–193.

 • Downey, L. A., Johnston, P. J., Hansen, K., et al.: Investigating the mediating effects of emotional intelligence and coping on problem behaviours in adolescents. Aust. J. Psychol., 2010, 62(1), 20–29.

 • Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D.: Models of emotional intelligence. In: Sternberg, R. J. (ed.): Handbook of intelligence. Cambridge University Press, UK, 2000.

 • Allen, J. G., Fonagy, P., Bateman, A. W.: Mentalization in clinical practice. [Mentalizáció a klinikai gyakorlatban.] Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • Kádár, A.: Psychology of fairy tales. [Mesepszichológia.] Kulcslyuk Kiadó, Szekszárd, 2013. [Hungarian]

 • Goleman, D.: Emotional intelligence. Bantam Books, New York, 1995.

 • Downey, L. A., Johnston, P. J., Hansen, K., et al.: The relationship between emotional intelligence and depression in a clinical sample. Eur. J. Psychiatry, 2008, 22(2), 93–98.

 • Chraif, M., Anitei, M.: Overload learning, attachment and coping styles predictors of mental and physical health of teenage high school students in Romania. Proc. Soc. Behav. Sci., 2012, 69, 1842–1846.

 • Lloyd, S. J., Malek-Ahmadi, M., Barclay, K., et al.: Emotional intelligence (EI) as a predictor of depression status in older adults. Arch. Gerontol. Geriatr., 2012, 55(3), 570–573.

 • Salguero, J. M., Extremera, N., Fernández-Berrocal, P.: Emotional intelligence and depression: The moderator role of gender. Pers. Indiv. Differ., 2012, 53(1), 29–32.

 • Kong, F., Zhao, J.: Affective mediators of the relationship between trait emotional intelligence and life satisfaction in young adults. Pers. Indiv. Differ., 2013, 54(2), 197–201.

 • Mavroveli, S., Petrides, K. V., Rieffe, C., et al.: Trait emotional intelligence, psychological well-being and peer-rated social competence in adolescence. Br. J. Dev. Psychol., 2007, 25(2), 263–275.

 • Valois, R. F., Zullig, K. J., Huebner, E. S., et al.: Life satisfaction and suicide among high school adolescents. Soc. Indic. Res., 2004, 66(1–2), 81–105.

 • Pikó, B.: Young people’s psychosocial health and risk behavior in the light of social support. [Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében.] Osiris Kiadó, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • Vetró, Á.: Child depression inventory. In: Perczel-Forintos, D. (ed.): Questionnaires and estimation scales in clinical psychology. [Gyermek Depresszió Kérdőív. In: Perczel-Forintos, D. (szerk.): Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában.] Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Budapest, 2005. [Hungarian]

 • Nagy, H.: Empirical analysis of the ability based emotional intelligence model’s validity. [A képességalapú érzelmi intelligencia modell érvényességének empirikus elemzése.] Doktori értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • Schutte, N. S., Malouff, J. M., Simunek, M., et al.: Characteristic emotional intelligence and emotional well-being. Cognit. Emot., 2002, 16(6), 769–785.

 • Jahangard, L., Haghighi, M., Bajoghli, H., et al.: Training emotional intelligence improves both emotional intelligence and depressive symptoms in inpatients with borderline personality disorder and depression. Int. J. Psychiatry Clin. Pract., 2012, 16(3), 197–204.

 • Balluerka, N., Aritzeta, A., Gorostiaga, A., et al.: Emotional intelligence and depressed mood in adolescence: A multilevel approach. Int. J. Clin. Health Psychol., 2013, 13(2), 110–117.

 • Cooper, M. L., Russell, M., Skinner, J. B., et al.: Stress and alcohol use: Moderating effects of gender, coping and alcohol expectancies. J. Abnorm. Psychol., 1992, 101(1), 139–152.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 12 0 0
May 2023 8 0 0
Jun 2023 8 0 0
Jul 2023 4 0 0
Aug 2023 12 0 0
Sep 2023 1 0 0
Oct 2023 0 0 0