View More View Less
 • 1 Magyar Szuicidium-Prevenciós Társaság, Washington,D.C., USA
 • | 2 Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Hungary
 • | 3 Társadalomtudományi Kar, Szociológiai Intézet, Budapest, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A szerzők az öngyilkosságok és az antidepresszív szerek forgalma közötti összefüggés problémáit vizsgálták az ökológiai vizsgálatok irodalmára koncentrálva. Több gyakorlati és elméleti problémát találtak, amelyek megkérdőjelezik az ún. antidepresszív teóriát, amely szerint egy adott populációban az antidepresszívumok (AD-k) emelkedő használata a csökkenő öngyilkossági ráták meghatározó oka lenne.

1. Az ökológiai vizsgálatokban nem ismert a populációban öngyilkossá vált depressziós személyeknél az antidepresszívum használatának ténye, ami könnyen az ún. ökológiai tévkövetkeztetés oka lehet, valótlan viszonyt jelezve.

2. Alapprobléma az ökológiai vizsgálatoknál, hogy a korreláció csak a két vizsgálandó jelenség közötti együttjárást jelzi, kauzalitást nem. A jelen esetben a helyzetet tovább bonyolítja az a tény is, hogy az AD-k nem az öngyilkosságra hatnak direkt módon, hanem egy pszichiátriai betegségre, amelynek egyik szövődménye lehet az öngyilkosság. Az antidepresszívumok tehát áttételes (indirekt), preventív hatást igyekeznek kifejteni nem ismert számú depressziós betegek ismeretlen hányadánál, nem kiszámítható hatásban és mértékben.

3. A szerzők nem találtak adatot az irodalomban a depressziós és nem-depressziós betegek által használt AD-mennyiség megoszlásáról. Egy hivatalos hazai adatbázis vizsgálatára volt módjuk. Az OEP 4 éves (2007–2010) ambuláns AD-forgalmában szétválogatták az egyes BNO kódokkal jelzett betegek csoportjait: F00-F03; F063; F25; F30-39; F40-48; F50 és Egyéb kategóriák szerint. Az analízis során kiderült, hogy az AD-k 53,93%-át használták csak a valóban magas öngyilkossági rizikót magukban hordozó (F25 és F 30-39) betegek, míg az AD-k közel másik felét (46,07%) minden más (magas rizikót nem hordozó) pszichiátriai vagy nem pszichiátriai kódot kapott betegek. Az AD-k gyógyszertári forgalma tehát nem lehet indikátora a valóban kezelt depressziós betegeknek, illetve kezeléseik számának.

4. A szerzők több olyan ökológiai vizsgálatot találtak, amelyek közül több nem tudta bizonyítani az AD-k használata és az öngyilkossági ráták közötti inverz kapcsolatot, vagy nem konzekvens, vegyes eredmények jelentkeztek.

 • Ajtay, Gy., Bérdi, M., Szilágyi, S., & Perczel-Forintos, D. (2012). Egy hatékony beavatkozás szuicid prevencióban: A problémamegoldó tréning alkalmazása a klinikumban. Psychiatria Hungarica, 27(2), 92102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alameda-Palacios, J., Ruiz-Ramos, M., & Garcia-Robredo, B. (2013). Suicide, antidepressant prescription and unemployment in Andalusia (Spain). Gaceta Sanitaria, 28(4), 309312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aursnes, I., Tvete, I.F., Gaasemyr, J., & Natvig, B. (2006). Even more suicide attempts in clinical trials with paroxetine randomised against placebo. BMC Psychiatry, 6:55. Doi: 10.1186/1471-244X-6-55

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baldessarini, R.J., Tondo, L., Strombom, I.M., Dominguez, S., Fawcet, J., Licinio, J., és mtsai. (2007). Ecological studies of antidepressant treatment and suicidal risks. Harvard Review of Psychiatry, 15(4), 133145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bánfalvi, A. (2003). A „törvényen kívüli” szomorúság. Lege Artis Medicinae, 13(7), 576577.

 • Barbui, C., Campomori, A., D’Avanzo, B., Negri, E., & Garattini, S. (1999). Antidepressant drug use in Italy since the introduction of SSRIs: national trends, regional differences and impact on suicide rates. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 34(3), 152156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beck, A.T., Steer, R.A., Sanderson, W.C., & Skeie, T.M. (1991). Panic disorder and suicidal ideation and behavior: discrepant findings in psychiatric outpatients. American Journal of Psychiatry, 148(9), 11951199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biddle, L., Brock, A., Broockes, S.T., & Gunnell, D. (2008). Suicide rates in young men in England and Wales in the 21st century: time trend study. British Medical Journal, 336:539. Doi:10.1136/bmj.39475.603935.25

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bjarnason, O. (1982). Association between changes in psychiatric services and increases in suicide rates. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 232(1), 1523.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bostwick, J.M., & Pankratz, V. (2000). Affective disorders and suicide risk: A reexamination. American Journal of Psychiatry, 157(12), 19251932.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bramness, J.G., & Walby, F. (2009). Ecological studies and the big puzzle of falling suicide rates. (Editorial) Acta Psychiatrica Scandinavica, 119(3),169170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, G.K., Have, T., Henriques, G.R., Xie, S.X., Hollander, J.E., Beck, A.T. (2005) Cognitive therapy for the prevention of suicide attempts: a randomized controlled trial. JAMA, 294(5), 563570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buda, B. (2010). A devianciák medikalizációja –különös tekintettel a pszichiátria és a „pszichokultúra” szerepére. In Mészáros J., & Harcsa I. (Szerk.), A krízis mint esély (29–52). Budapest: Barankovics István Alapítvány–Gondolat

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buda, B. (2011). Az elme gyógyítása. Budapest: Háttérkiadó

 • Burgess, P., Pirkis, J., Jolley, D., Whiteford, H., & Saxena, S. (2004). Do nations’ mental health policies, programs and legislation in?uence their suicide rates? An ecological study of 100 countries. Australian and New Zeeland Journal of Psychiatry, 38(11–12), 933939.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cougnard, A., Verdoux, H., Grolleau, A., Moride, Y., Begaud, B., & Tournier, M. (2009). Impact of antidepressants on the risk of suicide in patients with depression in real-life conditions: a decision analysis model. Psychological Medicine, 39(8), 13071315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cox, B.C., Direnfeld, D.M., Swinson, R.P., & Norton, G.R. (1994). Suicidal ideation and suicide attempts in panic disorder and social phobia. American Journal of Psychiatry, 151(6), 882888.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dahlberg, M., & Lundin, D. (2005). Antidepressants and the suicide rate: is there really a connection? In B. Lindgren, & M. Grossman (Eds.) Substance Use: Individual Behaviour, Social Interactions, Markets and Politics (Advances in Health Economics and Health Services Research, Vol. 16) (121–141). Bingley: Emerald Group Publishing Limited De

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leo, D. (2004). Suicide prevention is far more than a psychiatric business. World Psychiatry, 3(3), 155156.

 • De Leo, D., Draper, B.M., Snowdon, J., & Kölves, K. (2013). Suicides in older adults: a casecontrol psychological autopsy study in Australia. Journal of Psychiatric Research, 47(7), 980988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Leo, D., & Francz, C.P. (2002). Why are we not getting any closer to preventing suicide? (Editorial) British Journal of Psychiatry, 181(5), 372374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Default, B., & Klar, N. (2011). The quality of modern cross-sectional ecologic studies: A bibliometric review. American Journal of Epidemiology, 174(10), 11011107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Didham, R.C., Mcconnel, D.W., Blair, H.J., & Reith, D.M. (2005). Suicide and self harm following prescription of SSRI and either antidepressants: confounding by indication. British Journal of Clinical Pharmacology, 60(5), 519525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Draper, B.M. (2003). Antidepressant prescribing and suicide: Associations attribute possible causality inappropriately. (Letter) British Medical Journal, 327(7409), 288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engelberg, H. (1992). Low serum cholesterol and suicide. Lancet, 339(8795), 727729.

 • Fergusson, D., Doucette, S., Cranley Glass, K., Shapiro, S., Healy, D., Hebert, P., et al. (2005). Association between suicide attempts and selective serotonin reuptake inhibitors: Systematic review of randomized controlled trials. British Medical Journal, 330(7488), 396. Doi: 10.1136/bmj.330.7488.396

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fournier, J.C., De Rubeis, R.J., Hollon, S.D., Dimidjian, S., Amsterdam, J.D., Shelton, R.C., et al. (2010). Antidepressant drug effects and depression severity: a patient-level metaanalysis. JAMA, 303(1), 4753.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Friedman, S., Jones, J.C., Cherneb, L., & Barlow, D.H. (1992). Suicidal ideation and suicide attempts among patients with panic disorder: a survey of two outpatients clinics. American Journal of Psychiatry, 149(5), 680685.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gelenberg, A.J., Thase, M.E., Meyer, R.E., Goodwin, F.K., Katz, M.M., Kraemer, H.C., et al. (2008). The history and current state of antidepressant clinical trial design: a call to action for proof-of-concept studies. Journal of Clinical Psychiatry, 69(10), 15131528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gibbons, R.D., Hur, K., Bhaumik, D.K., & Mann, J.J. (2005). The relationship between antidepressant medication use and rate of suicide. Archives of General Psychiatry, 62(2), 165172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldney, R.D. (2000). Prediction of suicide and attempted suicide. In K. Hawton, & K. Van Heeringen (Eds.), The International Handbook of Suicide and Attempted Suicide (585–595). Chichester: John Wiley & Sons

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Golier, A., Marzuk, P.M., Leon, A.C., Weiner, C., & Tardiff, K. (1995). Low serum cholesterol level and attempted suicide. American Journal of Psychiatry, 152(3), 419423.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenland, S. (1992). Divergent biases in ecologic and individual-level studies. Statistics in Medicine, 11(9), 12091223.

 • Greenland, S., Robins, J. (1994). Invited commentary: ecologic studies-biases, misconceptions, and counterexamples. American Journal of Epidemiology, 139(8), 747760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guaiana, G., Andretta, M., Corbari, L., Mirandola, M., Sorio, A., D’Avanzo, B., et al. (2005). Antidepressant drug consumption and public health indicators in Italy, 1955 to 2000. Journal of Clinical Psychiatry, 66(6), 750755.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guaiana, G., Andretta, M., Griez, E., Biancosino, B., & Grassi, L. (2011). Sales of antidepressants, suicides and hospital admissions for depression in Veneto Region, Italy, from 2000 to 2005: an ecological study. Annals of General Psychiatry, 10:24. Doi: 10.1186/1744-859X-10-24

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gunnell, D. & Frankel, S. (1994). Prevention of suicide: aspiration and evidence. British Medical Journal, 308(6938), 12271233.

 • Gusmão, R., Quintão, S., McDaid, D., Arensman, E., Van Audenhove, Ch., Coffey, C., et al. (2013). Antidepressant utilization and suicide in Europe: an ecological multi-national study. PloS ONE, 8(6), e66455. Doi:10.1371/journal.pone.0066455

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guze, S.B., & Robins, E. (1970). Suicide and primary affective disorders. British Journal of Psychiatry, 117(539), 437438.

 • Hawton, K., Appleby, L., Platt, S., Foster, T., Cooper, J., Malmberg, A., et al. (1999). The psychological autopsy approach to studying suicide: a review of methodological issues. Journal of Affective Disorders, 50(2–3), 269276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hawton, K., Arensman, E., Townsend, E., Bremner, S., Feldman, E., Goldney, R., et al. (1988). Deliberate self-harm: systematic review of efficacy of psychosocial and pharmacological treatments in preventing repetition. British Medical Journal, 317, 441447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgason, T., Tómasson, H., & Zoega, T. (2004). Antidepressants and public health in Iceland. Time series analysis of national data. British Journal of Psychiatry, 184, 157162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Joannidis, J.P. (2008). Effectiveness of antidepressants: an evidence myth constructed from a thousand randomized trials? Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine, 3:14. Doi: 10.1186/1747-5341-6-8

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johannessen, H., Dieserud, G., Claussen, B., & Zahl, P-H. (2011). Changes in mental health services and suicide mortality in Norway: an ecological study. BMC Health Services Research, 11:68. doi: 10.1186/1472-6963-11-68.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kamat, M.A., Edgar, L., Niblock, P., McDowell, C., & Kelly, C.B. (2014). Association between antidepressant prescribing and suicide rates in OECD countries: an ecological study. Pharmacopsychiatry, 47(1), 1821.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kapusta, N.D., Niederkrotenthaler, T., Etzersdorfer, E., Voracek, M., Dervic, K., Jandl-Jager, E., et al. (2009). Influence of psychotherapist density and antidepressant sales on suicide rates. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119(3), 236242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelly, C.B., Ansari, T., Rafferty, T., & Stevenson, M. (2003). Antidepressant prescribing and suicide rate in Northern Ireland. European Psychiatry, 18(7), 325328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kéri, Sz. (2008). Hatástalan antidepresszívumok? Neuropsychopharmacologia Hungarica, 10(3), 117118.

 • Kessler, R.C., Berglund, P., Borges, G., Nock, M., & Wang, P.S. (2005). Trend in suicide ideation, plans, gestures and attempts in the United States, 1990–1992 to 2001–2003. JAMA, 293(20), 24872495.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • King, G. (2013). A Solution Inference Problem. Princeton: Princeton University Press

 • Kirsch, I. (2009). Antidepressants and the placebo response. Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 18(4), 318322.

 • Kirsch, I., Deacon, B.J., Huedo-Medina, T.B., Scoboria, A., Moore, T.J., & Johnson, B.T. (2008). Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. PLOS Med, 5(2): e45. Doi: 10.1371/journal.pmed.0050045

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kmetty, Z., Bozsonyi, K., & Zonda, T. (2016). A magyar öngyilkossági adatok ökológiai vizsgálata komplex statisztikai módszerekkel. Psychiatria Hungarica, 31(1), 514.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, J. (2007). Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • KSH (2011). Egészségügyi Statisztikai Évkönyv. 2010. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal

 • Largey, M., Kelly, C.B., & Stevenson, M. (2009). A study of suicide rates in Northern Ireland 1984-2002. Ulster Medical Journal, 78 (1), 1620.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ludwig, J., Marcotte, D.E., & Norberg, K. (2009). Antidepressants and suicide. Journal of Health Economics, 28, 659676.

 • Mäkinen, I.H. (2000). Eastern European transition and suicide mortality. Social Science and Medicine, 51(9), 14051420.

 • Manfredini, R., Caracciolo, S., Salmi, R., Boari, B., Tomelli, A., & Gallerani, M. (2000). The association of low serum cholesterol with depression and suicidal behaviours: new hypotheses for the missing link. The Journal of International Medical Research, 28(6), 247257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martinez, C., Rietbrock, S., Wise, L., Ashby, D., Chick, J., Moseley, J., et al. (2005). Antidepressant treatment and the risk of fatal and non-fatal self harm in first episode depression: nested case-control study. British Medical Journal, 330(7488):389. Doi: 10.1136/bmj.330.7488.389

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Melander, H., Ahlquist-Rastad, J., Meijer, G., & Beermann, B. (2003). Evidence b(i)ased medicine-selective reporting from studies sponsored by pharmaceutical industry: review of studies in new drug applications. British Medical Journal, 326(7400), 11711173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moncrieff, J. (2003). Antidepressant scribing and suicide: Analysis is misleading. (Letter) British Medical Journal, 327(7409): 288. Doi: 10.1136/bmj.327.7409.288

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moncrieff, J., & Pomerleau, J. (2000). Trends in sickness benefits in Great Britain and the contribution of mental disorders. Journal of Public Health Medicine, 22(1), 5967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morgan, O.W.C., Griffiths, C., & Majeed, A. (2004). Association between mortality from suicide in England and antidepressant prescribing: an ecological study. British Medical Journal, 4:63. Doi: 10.1186/1471-2458-4-63

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morgenstern, H. (1995). Ecological studies in epidemiology: concepts, principles and methods. Annual Review of Public Health, 16, 61 (letter).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oravecz, R. (1999). Adalékok a „Gotland vitához”. Szlovén szuicidológiai adatok alapján. Szenvedélybetegségek, 4, 209314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oravecz, R., Czigler, B., & Leskosek, F. (2003). Correlation between suicide rata and antidepressant use in Slovenia. Archives of Suicide Research, 7(3), 279285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paykel, E.S. (2007). Cognitive therapy in relapse prevention in depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 10(1),131136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piantadosi, S., Byar, D.P., & Green, S.B. (1998). The ecological fallacy. American Journal of Epidemiology, 127(5), 893904.

 • Pikó, B. (2003). A depresszió: kórtünet és kortünet. Lege Artis Medicinae, 13(7), 576577.

 • Plummer, M., & Clayton, D. (1966). Estimation of population exposure in ecological studies. Journal of the Royal Statistical Society (B Series). 58 (1), 113126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rajkumar, A.P., Brinda, E.M., Duba, A.S., Thangadurai, P., & Jacob, K.S. (2013). National suicide rates and mental health system indicators: An ecological study of 191 countries. International Journal of Law and Psychiatry, 36(5–6), 339342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reseland, S., Bray, I., & Gunnel, D. (2006). Relationship between antidepressant sales and secular trends in suicide rates in the Nordic countries. British Journal of Psychiatry, 188, 354358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rihmer, Z., Belso, N., & Barsi J. (1994). Szuicid magatartás vizsgálata ambulánsan kezelt pánikbetegeknél. Psychiatria Hungarica, 9(6), 549553.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robinson, W.S. (1950). Ecological correlations and the behavior of individuals. American Sociological Review, 15(3) 351557.

 • Roose, S.P., Sackeim, H.A., Krishnan, K.R., Pollock, B.G., Alexopoulos, G., Lavretsky, H., et al. (2004). Antidepressant pharmacotherapy in the treatment of depression in the very old: a randomized, placebo-controlled trial. American Journal of Psychiatry, 161(11), 20502059.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rudd, M.D., Dahm, P.F., & Rajab, M.H. (1993). Diagnostic comorbidity in persons with suicidal ideation and behavior. American Journal of Psychiatry, 150(6), 928934.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Safer, D.J., & Zito, J.M. (2007). Do antidepressants reduce suicide rates? Public Health, 121(4), 7477.

 • Shah, A., Bhandarkar, R., & Bhatia, G. (2010). The relationship between general population suicide rates and mental health funding, service provision and national policy: a crossnational study. International Journal of Social Psychiatry, 56(4), 448453.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sinyor, M., Schaffer, A., Smart, K.A., Levitt, A.J., Lanctôt, K.L., & Grysman, N.H. (2012). Sponsorship, antidepressant dose, and outcome in major depressive disorder: metaanalysis of randomized controlled trials. Journal of Clinical Psychiatry, 73(2), 277287.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Søndergård, L. Kvist, K., Lopez, A.G., Andersen, P.K., & Kessing, L.V. (2006). Temporal changes in suicide rates for persons treated and not treated with antidepressants in Denmark during 1995–1999. Acta Psychiatrica Scandinavica, 114(3), 6876.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szádóczky, E., Papp Zs., Vitray, J., & Füredi, J. (2000). A hangulat-és szorongásos zavarok elofordulása a felnott magyar lakosság körében. Orvosi Hetilap, 141(1), 1722.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szebik, I. (2014). Neuroetika. Lege Artis Medicinae, 24(4), 234240.

 • Szendi, G. (2004). Antidepresszáns és placebo. Budapest: Országos Addiktológiai Intézet

 • Thase, M.E. (2008). Do antidepressants really work? A clinicians’ guide to evaluating the evidence. Current Psychiatry Reports, 10(6), 487494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Titelman, D., Oskarsson, H., Wahlbeck, K., Nordentoft, M., Mehluim, L., Jiang G.X., et al. (2013). Suicide mortality trends in the Nordic countries 1980–2009. Nordic Journal of Psychiatry, 67(6) 414423.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Towsend, E., Hawton, K., & Altman D.G. (2001). The efficacy of problem-solving treatments after deliberate self-harm: meta-analysis of randomized controlled trials with respect to depression, hopelessness and improvement in problems. Psychological Medicine, 31(6), 979988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tringer, L. (2003). Mozaik. Lege Artis Medicinae, 14(7), 530531.

 • Turner, E.H., Matthews, A.M., Linardatos, E., Tell, R.A., & Rosenthal, R. (2008). Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy. The New England Journal of Medicine, 358(3), 252260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Praag, H.M. (2002). Why has the antidepressant era not shown a significant drop in suicide rates? Crisis, 23(2), 7782.

 • van Praag, H.M. (2003). A stubborn behaviour: the failure of antidepressants to reduce suicide rates. World Journal of Biological Psychiatry, 4(4), 184191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wakefield, J. (2008). Ecologic studies revisited. Annual Review of Public Health, 29, 7590.

 • Wheeler, B.W., Gunnell, D., Metcalfe, C., Stephens, P., & Martin, R.M. (2008). The population impact on incidence of suicide and non-fatal self harm of regulatory action against the use of selective serotonin reuptake inhibitors in under 18s in the United Kingdom: ecological study. British Medical Journal, 336(7643), 542545.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2014). European Health for All database. Letöltve: 2016. 01. 01-jén: http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zahl, P.H., De Leo, D., Ekeberg, Ø., Hjelmeland, H., & Dieserud, G. (2010). The relationship between sales of SSRI, TCA and suicide rates in the Nordic countries. British Medical Centre Psychiatry, 10, 62. Doi: 10.1186/1471-244X-10-62

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhang, J., Ma, J., Jia, C., Sun, J., Guo, X., Xu, A., et al. (2010). Economic growth and suicide rate changes: a case in China from 1982 to 2005. European Psychiatry, 25(3), 159163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zimmerman, S.L. (1990). The connection between macro and micro levels: States’ spending for hospitals and their suicide rates. Suicide and Life-Threatening Behaviour, 20(1), 3155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zonda, T. (2013). A magyar öngyilkossági ráta csökkenésének lehetséges okai. In Filó M. (Szerk.), Halálos bun és szabad akarat. Öngyilkosság a jogtudomány tükrében (138–150). Budapest: Medicina Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zonda, T., Bartos, É., & Nagy, G. (2000). Az affektív zavarok felmérése egy fovárosi kerület népessége körében. Orvosi Hetilap, 141(26), 14431447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zonda, T., Nagy, G., & Lester, D. (2011). Panic disorder and suicidal behavior. Crisis, 32(3), 169172.

 • Zonda, T., & Paksi, B. (2001). Az alföldi-dunántúli népesség sajátos lelki alkatának, mentális állapotának komparatív vizsgálata interdiszciplináris megközelítéssel. (Kutatási beszámoló az Eü. Minisztérium felé, kézirat.) Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zureik, M., Courbon, D., & Ducimetière, P. (1996). Serum cholesterol concentration and death from suicide in men: Paris prospective study I. British Medical Journal, 13(7058), 649651.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 9 0 0
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 7 1 1
Oct 2021 4 0 0
Nov 2021 5 0 0
Dec 2021 0 0 0