Author:
Péter Tibor Nagy 1Oktatás- és Ifjúságkutató Központ, ELTE TÁTK, Budapest
2 Wesley János Lelkészképző Főiskola 1083 Budapest, Dankó u. 11.

Search for other papers by Péter Tibor Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

2011-ben és 2016-ban népszámlálás és mikrocenzus zajlott. A korábbi évtizedekben készült népszámlálásokkal ellentétben, a KSH kutatószobájában a népszámlálás eredeti adatfájlja használható. Ennek segítségével sikerült a 18 éven aluli személyekhez hozzákapcsolnunk a saját családfőjük részletes adatait, s ennek segítségével bemutatni, hogy 2011 és 2016 között a társadalmi egyenlőtlenségek egyértelműen növekedtek mind a bölcsődéhez és az óvodához való hozzáférésben, mind az iskolai előrehaladásban. A népszámlálási és a mikrocenzusból származó adatok lehetővé teszik, hogy a közismerten megromlott kutatási körülmények ellenére az egyes iskolatípusok szociológiai összetételét nyomon kövessük.

 • 1

  Andor M. & Liskó I. (1999) A szülők iskolai végzettsége. In: Andor M. & Liskó I. Iskolaválasztás és mobilitás. Budapest, Iskolakultúra.

 • 2

  Berényi E. (2008) Szabadon választott gyakorlatok? Differenciálódás, sikerek és kudarcok az általános iskolába kerülés során. In: Berényi E., Berkovits B. & Erőss G.: Iskolarend – Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban. Budapest, Gondolat. pp. 187–217.

 • 3

  Biró Zs. H. (2013) Kerekasztal-beszélgetés a népszámlálásról. Résztvevők: Harcsa István és Kovács Marcell statisztikusok, Jóri András adatvédelemmel foglalkozó jogász-ügyvéd és Tardos Róbert szociológus. Educatio, Vol. 22. No. 4. pp. 555–566.

 • 4

  Blaskó Zs. (2008) Társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése a munkapiacon. Századvég, Úf. Vol. 49. No. 3. pp. 95–126.

 • 5

  Bukodi E. & Falussy B. (1998) Társadalomstatisztikai adatgyűjtések: Időmérleg, rétegződés és mobilitás, foglalkozások presztízse. Budapest, KSH.

 • 6

  Csákó M. (2002) és a doktor úr gyereke? Educatio, Vol. 11. No. 2. pp. 211–226.

 • 7

  Cseres-Gergely Zs. (2004) Mobilitás és iskolázottság Magyarországon a 2000-es évek elején. Munkaerőpiaci Tükör, pp. 126–130.

 • 8

  Fehérvári A. (2013) Szakiskolások rekrutációja. Educatio, Vol. 22. No. 4. pp. 516–528.

 • 9

  Forray R. K. & Híves T. (2013) Az iskolázottság térszerkezete, 2011. Educatio, Vol. 22. No. 4. pp. 493–504.

 • 10

  Földvári P. & Bas van Leeuwen (2008) A magyar lakosság átlagos iskolázottságának becslése, 1920–2006. Statisztikai Szemle, Vol. 86. No. 10–11. pp. 995–1005.

 • 11

  Harcsa I. (1986) Társadalmi tagozódás, iskolai végzettség. In: Vámos D. (ed.) Társadalmi rétegződés és iskolai végzettség. Budapest, OKI Soksz.

 • 12

  Jekelfalussy J. (1882) Magyarország műveltségi állapotai az 1880-ki népszámlálás szerint. Budapesti Szemle, Vol. 10. No. 72. pp. 366–377.

 • 13

  Karády V. (2012) Allogén elitek a modern magyar nemzetállamban. Történelmi-szociológiai tanulmányok. (Szociológiai dolgozatok 6.) Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola.

 • 14

  Kozma T. (1987) Az iskolázottság területi egyenlőtlenségei Magyarországon. Magyar Pedagógia, Új f. Vol. 27. No. 1. pp. 37–46.

 • 15

  Lakatos M. (2016) Képzettségek és foglalkozások megfeleltethetősége. Educatio, Vol. 25. No. 1. pp. 70–99.

 • 16

  Lukács P. (1984) Az oktatásügy fejlesztésének középtávú tervezéséről. Magyar Pedagógia, Új f. Vol. 24. No. 4. pp. 373–389.

 • 17

  Nagy B. (2013) Nemek iskolázottsága a 2011-es népszámlálás adatai tükrében. Educatio, Vol. 22. No. 4. pp. 505–515.

 • 18

  Nagy P. T. (2004) A felsőoktatásba vezető út és az önszelekció. Iskolakultúra, Vol. 14. No. 9. pp. 57–71.

 • 19

  Nagy P. T. (2006) Az egyháziak, az egyházak és az oktatás. In: Majsai T. (ed.) Teológus és Lelkész Szak Vallástanár Szak. Évkönyv I (2006/1) WJLF. Budapest, Wesley János Kiadó. pp. 153–194.

 • 20

  Nagy P. T. (2008) Az iskolai elitek és az iskolázott elitek kutatása. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 14. No. 4. pp. 80–95.

 • 21

  Nagy P. T. (2010) A felsőfokú végzettségűek státus-inkonzisztenciája. Educatio, Vol. 19. No. 3. pp. 402–418.

 • 22

  Nagy P. T. (2014) A felekezeti statisztika a népszámlálásban és a szociológiában. Kisebbségkutatás, Vol. 23. No. 3. pp. 7–35.

 • 23

  Polónyi I. (2002) A népesség iskolázottsági jellemzői. In: Polónyi I.: Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris Kiadó. – http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/ch03s04.html

 • 24

  Sáska G. (2007) Közműveltség és magántudás. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, Új Mandátum.

 • 25

  Semjén A. (1986) Az iskolázottság területi alakulása. In: Forray R. K. & Kozma T. (eds) Területi kutatások az oktatásügyben: Oktatásökológia. Budapest, Oktatáskutató Intézet sokszorosító üzeme. pp. 139–218.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 25 3
Jan 2024 0 26 3
Feb 2024 0 45 6
Mar 2024 0 5 0
Apr 2024 0 16 4
May 2024 0 17 1
Jun 2024 0 0 0