Author:
Katalin Erdős 1Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 7622 Pécs, Rákóczi út 80.
2Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport, MTA-PTE, Pécs

Search for other papers by Katalin Erdős in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A vállalkozó egyetemek a tudásalapú társadalom és gazdaság fontos szereplői. Egyrészt magasan kvalifikált munkaerő forrásai, másrészt az innovációhoz és versenyképességhez nélkülözhetetlen tudás előállítói és terjesztői. Utóbbi tevékenységük nem előzmény nélküli, azonban annak erőteljes üzleti jellege, licenciaszerződéseken és cégalapításon keresztüli formái igen nagy figyelmet kaptak az elmúlt évtizedekben, köszönhetően elsősorban olyan amerikai csúcstechnológiai térségek példájának, mint a Szilícium-völgy. A lehetséges előnyök kiaknázása érdekében a tudomány- és innovációpolitika képviselői lépéseket tettek az egyetemi vállalkozói fordulat előmozdítására Európa számos országában, így Magyarországon is. Ugyanakkor számos olyan tényező van, amelyek alááshatják a folyamat sikerét. Jelen tanulmány célja annak vizsgálata, hogy milyen realitásokkal bír hazánkban a vállalkozó egyetem és a spin-offok széles körű terjedése. Szakirodalmi források, jogszabályi és stratégiai dokumentumok elemzése alapján arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a folyamat megindult, azonban számos tényező hátráltatja annak teljes kibontakozását.

 • 1

  2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról.

 • 2

  2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról.

 • 3

  2015. évi CXXXI. törvény az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról.

 • 4

  2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról.

 • 5

  Balázs K. (1995) Innovation Potential Embodied in Research Organizations in Central and Eastern Europe. Social Studies of Science, Vol. 25. No. 4. pp. 655–683.

 • 6

  Balzac, K. (1996) Academic Entrepreneurs and Their Role in ‘Knowledge’ Transfer. STEEP Discussion Paper, No. 37. https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=steep37.pdf&site=25 [Letöltve: 2009. 01. 13.]

 • 7

  Balázs, K., Faulkner, W. & Schimank, U. (1995a) Transformation of the Research Systems of Post-communist Central and Eastern Europe: An Introduction. Social Studies of Science, Vol. 25. No. 4. pp. 613–632.

 • 8

  Balázs, K., Faulkner, W. & Schimank, U. (1995b) Science and Technology Studies and Policy in Central and Eastern Europe: What Next? Social Studies of Science, Vol. 25. No. 4. pp. 873–883.

 • 9

  Becsky-Nagy P. & Erdős K. (2012) Az egyetemi spin-off cégek magyar valósága. In: Makra Zs. (ed.) Spin-off cégek, vállalkozók és technológia-transzfer a legjelentősebb hazai egyetemeken. Szeged, Unviersitas Szeged Kiadó. pp. 207–234.

 • 10

  Buzás N. (2004) A vállalkozói szellem szerepe a spin-off cégek alapításában. In: Czagány L. & Garai L. (eds) A szociális identitás, az információ és a piac. Szeged, JATE Press. pp. 257–266.

 • 11

  Buzás N., Molnár, I. & Veidner M. (2010) Szellemitulajdon-kezelés a közfinanszírozású kutatóhelyeken. Összehasonlító elemzés és gyakorlati javaslatok. Budapest, SZTNH.

 • 12

  Clark, B. R. (1998) Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Oxford, Pergamon, IAU Press.

 • 13

  EMMI (2014) Fokozatváltás a felsőoktatásban. A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztési irányvonalai.

 • 14

  Erdős K. (2018) Egyetemi vállalkozás Magyarországon – Újragondolva? RIERC Working Paper Series. 2018-002. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar.

 • 15

  Erdős K. & Varga A. (2010) Az egyetemi vállalkozó – legenda vagy valóság az európai regionális fejlődés elősegítésére? Közgazdasági Szemle, Vol. 57. No. 5. pp. 457–472.

 • 16

  Etzkowitz, H. (1998) The Norms of Escience: Cognitive Effects of the New University-Industry Linkages. Research Policy, Vol. 27. No. 8. pp. 823–833.

 • 17

  Etzkowitz, H. (2008) The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. New York, Routledge.

 • 18

  Etzkowitz, H. & Dzisah, J. (2008) Unity and Diversity in High-tech Growth and Renewal: Learning from Boston and Silicon Valley. European Planning Studies, Vol. 16. No. 8. pp. 1009–1024.

 • 19

  Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000) The Dynamics of Innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, Vol. 29. No. 2. pp. 109–123.

 • 20

  Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. & Terra, B. R. C. (2000) The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Eparadigm. Research Policy, Vol. 29. No. 2. pp. 313–330.

 • 21

  Gál, Z. & Ptaček, P. (2011) The Role of Mid-Range Universities in Knowledge Transfer in Non-Metropolitan Regions in Central Eastern Europe. European Planning Studies, Vol. 19. No. 9. pp. 1669–1690.

 • 22

  Gaponenko, N. (1995) Transformation of the Research System in a Transitional Society: The Case of Russia. Social Studies of Science, Vol. 25. No. 4. pp. 685–703.

 • 23

  Goldstein, H. A. (2002) Universities as Regional Growth Engines: The Case of the Research Triangle of North Carolina. In: Varga, A. & Szerb, L. (eds) Innovation, Entrepreneurship, Regions and Economic Development: International Experiences and Hungarian Challenges. Pécs, University of Pécs. pp. 208–231.

 • 24

  Goldstein, H. A. (2009) What We Know and What We Don’t Know about the Regional Economic Impacts of Universities. In: Varga, A. (ed.) Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA, Edward Elgar. pp. 11–35.

 • 25

  Goldstein, H. A. (2010) The’Entrepreneurial Turn’ and Regional Economic Development Mission of Universities. Annals of Regional Science, Vol. 44. No. 1. pp. 83–109.

 • 26

  Gulbrandsen, M. & Slipersaeter, S. (2007) The Third Mission and the Entrepreneurial University Model. In: Bonaccorsi, A. & Daraio, C. (eds) Universities and Strategic Knowledge Creation. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA, Edward Elgar. pp. 112–143.

 • 27

  Hrubos I. (ed. 2006) A gazdálkodó egyetem. Új Mandátum, Budapest.

 • 28

  Huszár, S., Prónay, Sz. & Buzás, N. (2016) Examining the Differences between the Motivations of Traditional and Entrepreneurial Scientists. Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 5. No. 25. pp. 1–22.

 • 29

  Imreh Sz. & Kosztopulosz A. (2012) Az egyetemi spin-off folyamatokat akadályozó tényezők szakértői interjúk tükrében. In: Makra Zs. (ed.) Spin-off cégek, vállalkozók és technológia-transzfer a legjelentősebb hazai egyetemeken. Szeged, Unviersitas Szeged Kiadó. pp. 151–173.

 • 30

  Inzelt, A. (1999a) Science, Technology and Innovation: Institutional and Behavioural Conditions for Innovative Industrial Development. In: Widmaier, B. & Potratz, W. (eds) Frameworks for Industrial Policy in Central and Eastern Europe. Aldershot; Brookfield, USA; Singapore; Sydney, Ashgate. pp. 163–192.

 • 31

  Inzelt A. (1999b) Kutatóegyetem a finanszírozás tükrében. Közgazdasági Szemle, Vol. 46. No. 4. pp. 346–361.

 • 32

  Inzelt, A. (2002) Restructuring and Financing R&D: New partnerships. In: Varga, A. & Szerb, L. (eds) Innovation, Entrepreneurship, Regions and Economic Development: International Experiences and Hungarian Challenges. Pécs, University of Pécs. pp. 27–50.

 • 33

  Inzelt, A. (2004): The Evolution of University–Industry–Government Relationships during Transition. Research Policy, Vol. 33. Nos 6–7. pp. 975–995.

 • 34

  Inzelt, A. (2008) Strengthen and Upgrade Regional Capabilities [Regional University Knowledge Centre Programme in Hungary]. Romanian Journal of Economics, Vol. 26. No. 1. pp. 133–154.

 • 35

  Inzelt A., Schubert A. & Schubert M. (2009) Egyetemi és gyakorlati szakemberek együttműködése. Educatio, Vol. 18. No. 1. pp. 32–49.

 • 36

  Makra Zs. & Erdős K. (2012) Fiatal egyetemi kutatók – potenciális akadémiai vállalkozók? A fiatal kutatók vállalkozási attitűdjének, hajlandóságának és aktivitásának vizsgálata a hazai elitegyetemeken. In: Makra Zs. (ed.) Spin-off cégek, vállalkozók és technológia-transzfer a legjelentősebb hazai egyetemeken. Szeged, Unviersitas Szeged Kiadó. pp. 175–206.

 • 37

  Mosoni-Fried, J. (1995) Industrial Research in Hungary: A Victim of Structural Change. Social Studies of Science, Vol. 25. No. 4. pp. 777–803.

 • 38

  NGM (2013) Befektetés a jövőbe. Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020).

 • 39

  NIH TTP (2000) Tudomány és technológiapolitika 2000. http://www.nih.gov.hu/innovaciopolitika/tudomany-100924 [Letöltve: 2013. 03. 14.]

 • 40

  Novotny Á. (2010) Vállalkozó egyetemek Magyarországon: technológiatranszfer-aktivitás és -attitűd a magyar egyetemi kutatók körében. Doktori értekezés. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola.

 • 41

  OECD (2000) Analytical Report on High-tech Spin-offs. DSTI/STP/TIP(2000)7. Paris, OECD.

 • 42

  OECD/EU (2017) Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Hungary. OECD Skills Studies. Paris, OECD Publishing.

 • 43

  Polónyi I. (2010) A felsőoktatási kutatók, mint oktatók. In: Kotsis Á. & Polónyi I. (eds) Innováció és felsőoktatás. (Competitio Könyvek 8.) Debrecen, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. pp. 54–100.

 • 44

  Radosevic, S. (1996) Restructuring of R&D Institutes in Post-Socialist Economies: Emerging Patterns and Issues. In: Webster, A. (ed.): Building New Bases for Innovation: The Transformation of the R&D System in Post-Socialist States. Cambridge, Anglia, Polytechnic University. pp. 8–30.

 • 45

  Rothaermel, F. T., Agung, S. D. & Jiang, L. (2007) University Entrepreneurship: A Taxonomy of the Literature. Industrial and Corporate Change, Vol. 16. No. 4. pp. 691–791.

 • 46

  Tchalakov, I., Mitev, T. & Petrov, V. (2010) The Academic Spin-offs as an Engine of Economic Transition in Eastern Europe. A Path-Dependent Approach. Minerva, Vol. 48. No. 2. pp. 189–217.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)