Author:
Zsuzsanna Horváth Wesley János Lelkészképző Főiskola 1083 Budapest, Dankó u. 11.

Search for other papers by Zsuzsanna Horváth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Open access

Absztrakt:

A tanulmány áttekinti a Nemzeti Alaptanterv (Nat) megszületését és annak formálódását (1989–1995, 2003, 2007, 2012, 2018). Bemutatja a Nat megszületésének hazai kronológiáját és annak európai hátterét. Felvillantja az implementáció, az adaptáció tapasztalatait, majd kitér a mai Európa Nat-szerű konstrukcióira, s azok oktatásirányítási szerepére, rávilágítva e szerep alakulásának ingajellegére. Bemutatja az európai értékek – beleértve az Európai Unió értékeinek – a Nat-okban történő megjelenését. Befejezésül a szerző rámutat, hogy a Nat erőket lekötő, sőt fékező fogoly a saját maga képviselte hierarchikus műfajrendszerben.

 • 1

  Ballér E. (1994) Tantervelméleti paradigmaváltások a magyar neveléstörténetben. Educatio, Vol. 3. No. 3. pp. 355–366.

 • 2

  Ballér E. (2003) Az 1995-ös NAT értékelésének néhány kérdése. Iskolakultúra, No. 12. pp. 9–16.

 • 3

  Bánkuti Zs. & Lukács J. (eds, 2015) Tanterv, tankönyv, vizsga. Budapest, OFI.

 • 4

  Baranyi K. (ed., 1992) Ez lett volna a NEMZETI ALAPTANTERV 1993-ban. Művelődési és Közoktatási Minisztérium Szakmai Irányítási Főosztály. ttp://mek.oszk.hu/11900/11959/11959.pdf

 • 5

  Báthory Z. (1994) Kötélhúzás a tantervpolitikában, 1989–1994. Educatio, Vol. 3. No. 3. pp. 381–388.

 • 6

  Báthory Z. (2001): Maratoni reform. Budapest, Önkonet Kft.

 • 7

  Dávid M., B.-né Horváth M. & Király R. (2010) A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata. EDUCATIO Kht. TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002. http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/06_pedagogiai_rendszerek_bevezetesenek_feltetelei/6_tanulmany_feb04.pdf

 • 8

  Fazekas Á. (2012) Közoktatás-fejlesztési implementációs folyamatok. ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat. (http://www.fmik.elte.hu/a-szervezeti-egyseg-bemutatasa/a-kozoktatas-fejlesztesi-beavatkozasok-hatasmechanizmusai/produktumok/)

 • 9

  Field, J. (1998) European Dimensions: Education, Training and the European Union. London; Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers.

 • 10

  Halász G. (1993) Változások az európai közoktatási rendszerek irányításában In: Halász G. (ed.) Az oktatás jövője és az európai kihívás. Budapest, Educatio.

 • 11

  Halász G. (2000) Oktatás és európai integráció. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 50. No. 4. pp. 112–117. http://halaszg.ofi.hu/Oktatas/PHD_EU.htm

 • 12

  Halász G. (2010) Az oktatás fejlődése és uniós tagságunk: 2006–2010. Educatio, Vol. 19. No. 1. pp. 34–53.

 • 13

  Halász G. (2018) Amiről a nemzeti alaptantervetérintő viták szólnak. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/nat-tervezet-2018-szakmai-reflexiok#_ftn1

 • 14

  Horváth Zs. (1998) Háló és labirintus. Educatio, Vol. 7. No. 4. pp. 641–656.

 • 15

  Horváth Zs. (2012) Maratoni reform – újraolvasva. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 62. Nos 9–10. pp. 15–23.

 • 16

  Kádárné Fülöp J. (2012) Csillagórák. Az IEA és a PISA Magyarországra jön – Báthory Zoltán emlékére. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 62. Nos 9–10. pp. 3–14.

 • 17

  Kaposi J. (2012) Értékek és tartalmak, avagy a tartalom értékei.Új Pedagógiai Szemle, Vol. 62. No. 1–2–3. pp. 5–22.

 • 18

  Kuiper, W. & Berkvens, J. (eds, 2013) Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe. Enschede: Netherlands Institute for Curriculum Development (SLO), CEDREE yearbook, 2013.

 • 19

  Kovács K. (1999) A NAT eurokompatibilitása. In: Vágó I. (ed.) Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Budapest, OKKER. pp. 203–223.

 • 20

  Molnár-Kovács Zs. (2012) Az „Európa-kép”-kutatás fókuszpontjai a magyar és nemzetközi tankönyvi szakirodalom tükrében. Történelemtanítás. Online folyóirat. Vol. 2. Nos 2–4.

 • 21

  Nagy M. (1985) Utasítás önállóságra. Egy miniszteri utasítás fogadtatása. Oktatáskutató Intézet. Kézirat. http://mek.oszk.hu/17300/17374/17374.pdf

 • 22

  Nagy M. (1994) Tantervi változások, tanárprofesszionalizmus, kormányzat. (Könyvek az angol Nemzeti Alaptantervről.) Educatio, Vol. 3. No. 3. pp. 497–506.

 • 23

  Sáska G. (2007) A brit Core Curriculum és a magyar Nemzeti alaptanterv. In: Sáska G. (ed.) Rendszerek és váltások. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet, Új Mandátum Könyvkiadó. pp. 109–136.

 • 24

  Sáska G. (2007) Rendszerek és váltások. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet, Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 25

  Sáska G. (2009) Nevelésügyünk húsz éve. Educatio, Vol. 18. No. 4. pp. 492–508.

 • 26

  Setényi J. (1998) NAT-fordítási kísérletek. Educatio, Vol. 7. No. 4. pp. 631–640.

 • 27

  Szebenyi P. (1994) Tantervkészítés egykor és most. Educatio, Vol. 3. No. 3. pp. 345–354.

 • 28

  Vágó I. (2000) 5. Az oktatás tartalma. In: Halász G. & Lannert J. (2009) Jelentés a magyar közoktatásról 2000. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. pp. 169–238.

 • 29

  Vass V. (1999) Bácsi kérem, hol lehet itt focizni? Új Pedagógiai Szemle, Vol. 40. No. 10. pp. 44–51.

 • 30

  Vass, V. (2000) Az oktatás tartalmi szabályozása. Nemzetközi kitekintés. Iskolakultúra, Vol. 10. Nos 6–7. pp. 48–57.

 • 31

  Vass V. & Perjés I. (2009) A tartalmi szabályozás meghatározó elemei, a tantervi paradigmák komparatisztikája. Iskolakultúra, Vol. 19. No. 12. pp. 81–100.

 • 32

  Veroszta Zs. (2013) Valóság „Egyszer már megoldottnak vélt problémák” – Központosítás vagy decentralizáció a közoktatásban a nyolcvanas években. Educatio, Vol. 22. No. 1. pp. 73–80.

 • 33

  Zárándy Z. (ed., 1998) Európa az iskolában – az iskola Európában. Kézikönyv az oktatás európai dimenziójáról. Közoktatási Modernizációs Közalapítvány Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ. http://www.nefmi.gov.hu/download.php?docID=293

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2022 0 9 7
Jan 2023 0 28 5
Feb 2023 0 3 3
Mar 2023 0 3 7
Apr 2023 0 0 4
May 2023 0 5 4
Jun 2023 0 0 0