Author:
Péter Balázs Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089

Search for other papers by Péter Balázs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

Nincs a világnak olyan fejlett országa, amelynek egészségügyi szolgáltatórendszere zavartalanul működne. Az ok univerzális, ugyanis kivétel nélkül a szolgáltatások köz- és magánfinanszírozásának konfliktusára vezethető vissza. Ennek felszíni jelenségei igen sokoldalúak lehetnek: Magyarországon a hálapénzrendszerben összegződnek, amelynek eredeti mintája három évszázaddal ezelőtt keletkezett. Ha nem a valós okot kezeljük, minden kezdeményezésünk eredménytelenül fog végződni. Németország és az Egyesült Királyság mintaértékű rendszerei azért működnek hálapénz nélkül, mert egyensúlyi megoldást találtak a köz- és a magánfinanszírozás együttélésére. Magyarországon sincs más kiút az egyre értelmetlenebb pótcselekvések helyett, de egy új és hosszú távú társadalmi közmegegyezés csak tudományosan megalapozott bizonyítékokra építhető. Orv Hetil. 2019; 160(2): 50–56.

 • 1

  Torzsa P, Csatlós D, Eőry A, et al. Opinions of Hungarian family physicians and residents on vocation and informal payment. [Hivatással és hálapénzzel kapcsolatos vélekedések a magyarországi családorvosok és családorvos rezidensek körében.] Orv Hetil. 2016; 157: 1438–1444. [Hungarian]

 • 2

  Dávid A. Code of Hammurabi. [Hammurabi törvénykönyve.] Eötvös Loránd Tudományegyetem, sokszorosított egyetemi jegyzet, Budapest, 1963. [Hungarian]

 • 3

  Linzbauer XF. Decrets of pontifex Gregorius IX, book 3, title 50, chapter 9. Collection of Hungary’s Historic Public Health Legislation. [Decretales pontifici Gregorii IX. liber 3, titulus 50, caput 9.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/I: 42. [Latin]

 • 4

  Linzbauer XF. General norm of health affairs. [Gererale normativum in re sanitatis.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/II: 540. [Latin]

 • 5

  Conrad H, von Lieck-Buyken Th, Wagner, W. Constitution of Emperor Friedrich II von Hohenstaufen for his Kingdom of Sicily. [Konstitution Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien.] Böhlau Verlag, Köln, 1973. [German]

 • 6

  General and new sharpened medical edict of Prussian king and prince elector of Brandenburg. [Königliches preussisches und churfürstliches brandenburgisches allgemeines und neugeschärftes Medizinaledict.] Fk. Ober-Collegium Medicum, Berlin, 1725. [German]

 • 7

  Linzbauer XF. Pharmaceutical and surgical fees set by Torkos MD with attached instructions for pharmacists, surgeons, bathers and midwives respectively. [Taxa pharmaceutica et chururgica per M. D. Torkos elaborata; adnexis instructionibus pro: pharmacopoeis, chirurgis et balneatoribus, nec non obstetricibus.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/II: 214–219. [Latin]

 • 8

  Linzbauer XF. Plan of health regulations. [Planum regulationis in re sanitatis.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/II: 303–307. [Latin]

 • 9

  Minutes of sessions of national committee in public political affaires. [Protocollum consessuum deputationis regnicolaris in public politicis.] Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Regnicolaris levéltár, Budapest, 1790–1793; N-102, vol. 5: 327–349. [Latin]

 • 10

  Hungarian Parliament, Act 1876, XIV, about the public health affairs. [Magyar Országgyűlés, 1876. évi XIV. törvénycikk a közegészségügyről.] Corpus Juris Hungarici (CD-ROM). KJK KERSZÖV, Budapest, 2000. január 1. [Hungarian]

 • 11

  Hungarian Medical Chamber. Code of Ethics. [A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe.] MOK, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • 12

  Hungarian Medical Chamber. Code of Ethics. [Magyar Orvosi Kamara. Orvosetikai statútum.] MOK, Budapest, 2005. Available from: http://www.readbag.com/mok-hu-upload-mok-document-mok-etikai-kodex [accessed: July 31, 2018]. [Hungarian]

 • 13

  Balázs P. General Code of Health 1770 of Maria Theresa. [Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete.] Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest-Piliscsaba, 2007; p. 109. [Hungarian]

 • 14

  Linzbauer XF. Statute of county physicians and surgeons. [Constitutio physicorum et chirurgorum comitatensium.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/II: 297–280. [Latin]

 • 15

  Linzbauer XF. Comprehensive public health regulations and instructions for health officers on the coasts of Inner-Oesterreich. [General-Gesundheits-Ordnung und Instruktionen für die Sanitäts-Beamte in dem Inner-Oesterreichischen Littorali.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/I: 715. [German]

 • 16

  Code of Social Care, Part V. – Mandatory social health insurance – section 5. Compulsion of insurance. [Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung – 5. §. Versicherungspflicht.] Available from: http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__5.html [accessed: July 31, 2018]. [German]

 • 17

  Centre of sickness funds, limit 2018 of mandatory health insurance. [Krankenkassenzentrale, Versicherungspflichtgrenze 2018.] Available from: https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/versicherungspflichtgrenze# [accessed: July 31, 2018]. [German]

 • 18

  West Midlands Strategic Commissioning Group. Defining the boundaries between NHS and private healthcare. April 2010. Available from: https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-mds/haps/projects/WMCSU/CommissioningPolicies/WM13-DefiningtheboundariesbetweenNHSandprivatecare.pdf [accessed: July 31, 2018].

 • 19

  Private health insurance. [Private Krankenversicherung.] Available from: https://www.private-krankenversicherungen.net/ [accessed: July 31, 2018]. [German]

 • 20

  Why ‘self-paying’ for healthcare might not make sense. Available from: https://www.moneysupermarket.com/health-insurance/self-pay-health-care/ [accessed: July 31, 2018].

 • 21

  Hungarian Parliament, Act 1891, XIV, about the social security of industrial and factory employees in case of diseases. [Magyar Országgyűlés, 1891. évi XIV. törvénycikk az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről.] Corpus Juris Hungarici (CD-ROM). KJK KERSZÖV, Budapest, 2000. január 1. [Hungarian]

 • 22

  Hungarian Parliament, Act 1927, XXI, about the mandatory health and working place accident insurance. [Magyar Országgyűlés, 1927. évi XXI. törvénycikk a betegségi és baleseti kötelező biztosításról.] Corpus Juris Hungarici (CD-ROM). KJK KERSZÖV, Budapest, 2000. január 1. [Hungarian]

 • 23

  Hungarian Parliament, Act 1975, II, about the social security insurance. [Magyar Országgyűlés, 1975. évi II. törvény a társadalombiztosításról.] Available from: http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97500002.TV&txtreferer=99600125.TV [accessed: July 31, 2018]. [Hungarian]

 • 24

  Ministry of Social Welfare. Plan of action for reforming our health affaires. [Népjóléti Minisztérium. Cselekvési program egészségügyi rendszerünk megújítására.] Lege Artis Med. (Melléklet) 1991. augusztus 28. 1–19. [Hungarian]

 • 25

  Lehner K. Income limit of the mandatory health insurance. [A kötelező betegségbiztosítás censusa. Közegészségügyi és orvosrendi kérdések a BOSZ megvilágításában 1942-ben.] Fk. Melly József, Budapest, 1942; pp. 48–49. [Hungarian]

 • 26

  Lehner K. Income limit of the mandatory health insurance. [A kötelező betegségbiztosítás censusa.] Közegészségügyi és orvosrendi kérdések a BOSZ megvilágításában 1942-ben. Fk. Melly József, Budapest, 1942; p. 51. [Hungarian]

 • 27

  Fabinyi, G.: About the physicians’ situation employed in public hospitals. [A közkórházi orvosok helyzetéről.] Közegészségügyi és orvosrendi kérdések a BOSZ megvilágításában 1942-ben. Fk. Melly József, Budapest, 1942; pp. 63–74. [Hungarian]

 • 28

  Hungarian Parliament, Act XX, 1949, Constitution of the Republic of Hungary. [Magyar Országgyűlés, 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya.] Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=94900020.TV&mahu=1 [accessed: July 31, 2018]. [Hungarian]

 • 29

  Hungarian Parliament, Act LXXXIII, 1997, about the services provided by the mandatory health insurance. [Magyar Parlament, 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól.] Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700083.TV [accessed: July 31, 2018]. [Hungarian]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 15 14
Feb 2024 0 9 5
Mar 2024 0 10 15
Apr 2024 0 7 6
May 2024 0 21 7
Jun 2024 0 5 2
Jul 2024 0 0 0